Mobil, Sosyal be Bulut teknolojilerini kullanan ve entegre çalışan yazılım ürünlerimiz ile şirketinizi geleceğe hazırlıyoruz.

Günümüzde sosyal medya, mobil ve bulut bilişim teknolojilerinin uyarlanması ile birlikte endüstrilerin dönüşmesi sürecini yaşarken, kurumlar bu teknolojilerin müşteri etkileşimi, yeni işbirlikleri ve rekabette üstünlük sağlama konularında sağladığı değeri giderek daha da artan bir şekilde gözlemlemekte. Bu teknolojiler birlikte kullanıldığında iş dünyasını ve toplumu devrimci bir yaklaşımla dönüştürürken, eski geleneksel iş modellerini yok ederek yeni liderler yaratmaktadır.

Bu bağlamda Gartner'ın öngörüsü ise şöyledir: "bu güçler iç içe geçerek modern bilgi işlemin kullanıcı-güdümlü ekosistemini yaratmaktadır. Birey güçlendirilmektedir. İnsanlar benzer işlevselliklere erişimi tüm yaşamsal rollerinde sahip olmayı beklemekte ve özel yaşam ları ile iş yaşamları arasındaki ayrımı giderek daha az hissetmektedirler. İnsanlar varlık ve konum servislerini, bağlamsal arama sonuçlarını ve sosyal ağları ile anlık etkileşimi günlük deneyimlerini geliştirmek amacıyla giderek daha fazla bekler ve kullanır oldular. Bu deneyimlerini genellikle aynı anda ve birden çok sayıda cihaza dağıtmaktalar." ( The Nexus of Forces: Social, Mobile, Cloud and Information )

Bu bağlamda  Cloud Standards Customer Council tarafından 2013 yılında yayımlanan Convergence of Social, Mobile & Cloud: 7 Steps to Ensure Success başlıklı teknik belgede Mobil, Sosyal ve Bulut teknolojilerinin başarılı uygulaması için yapılan öneriler ile uyumlu çözümlerimiz kullanımınıza sunulmaktadır..