Marmara Belediyeler Birliği evsahipliğinde 19-20 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul Point Hotel'de gerçekleştirilen Akıllı Belediyecilik Zirvesi'nin ilk gün oturumlarından "Şehir İçin Yerli ve Milli Çözümler" oturumunda Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Hakan Kalyoncu "Açık Kaynak Kodlu Uygulamalar ve Millileştirme Çözümleri" başlıklı konuşmasını sundu.

Dr. Hakan Kalyoncu sunumumda Milli Yazılım ve Göç Stratejileri konusundaki görüş ve deneyimlerimi katılımcılarla paylaştı.

Bu bağlamda “Milli Yazılım” kavramını irdeleyerek ve bu terimden ne anladığımız ya da anlamamız gerektiği konusuna değindi.

Ardından İşletim Sistemleri özelinde çeşitli ülkelerin milli yazılım deneyimlerinden örnekler verdikten sonra Açık Kaynak yazılımların önemini vurgulayan Dr. Kalyoncu  bu konuda devlet ve kamu/özel sektör kurumları için öneriler getirdi.

Dr. Hakan Kalyoncu'nun sunumu için tıklayın.