OutSystems Platform’u, uygulama geliştirme ve teslimi işleminin her aşamasını basitleştiren eksiksiz bir  tam-çevirim (full-cycle) hızlı uygulama geliştirme ortamıdır. Uygulama tesliminde, görsel modelleme ve otomatik tek-tık ile kullanıma açma yöntemimiz sayesinde, yazılım geliştiriciler ve ekipler işin gerektirdiği uygulamaları pazarın gereksinim duyduğu hızla hazırlarlar.

Geliştirme ekipleri uygulamanın boyutundan bağımsız olarak, yazılımlarını tasarlar, geliştirir, kalite kontrolünü yapar ve yönetir. Uygulama ve uzun dönem bakımlarda tüm önyüz ve arkayüz gerekleri karşılanır. Kimse dışarıdan ek maliyet getiren ve üretkenliği düşüren değişik araçlar bulup kullanmak zorunda kalmaz. Ve ek kodlama ve yönetim kaynakları gerekmeden büyük projelerin daha da büyüyebilmesi için, yönetişim ve etki analizi fonksiyonlarımızı OutSystem platform üzerinden kullanımınıza sunulur.

OutSystems Platformu, hızlı uygulama geliştirme sağlamakla birlikte, bundan çok daha fazlasını sunmaktadır. Amacımız maliyet ve riskleri azaltarak devamlı üretim döngüsüne ara vermeden aşşağıdakileri sağlamaktır:

  • Hızlı üretim: Uygulamalarınızı aylarca çalışarak değil, haftalar içinde geliştirir ve sisteme ekleyebilirsiniz.
  • Hız ve kodlama: Genişleyebilme; görsel model ile, hızlı ve verimli yazılım geliştirme yeteneğini kazanırken, size ait var olan kodlarla entegrasyonda tam esnekliğinizi koruyun.
  • Çok kanallı hizmet için geliştirme (multi-channel development): Uygulamacılar  görsel modellemeyi kullanarak, herhangi bir ortamda veya cihazda koşabilecek uygulamayı hazırlayabilirler. Riskler, uygulama hazırlık zamanı ve maliyetler, gözle görülür şekilde azalarak, hatadan arınmış yazılımlar otomatik olarak kullanıma açılacaktır.
  • Açık platform: Mevcut kayıt sistemleri ve/veya veri kaynakları  ile hacimli arka yüz (back end) sistemleri için yatırımları projelendirebilirsiniz.
  • Kurumsal-ölçeklendirme platformu: Tek bir uygulama hazırlar gibi kolaylıkla, büyük ölçekli geliştirme ekiplerince yaratılacak, dev uygulama portfolyolarını da  hazırlayıp, yönetebilirsiniz.
  • Düşük maliyetler: Otomasyon bazlı bağımlılık yönetimi ve  bütünsel uygulama yaşam döngüsü yönetimi (ALM),  uygulama  bakım maliyetlerini büyük ölçüde düşürebilirsiniz.
  • Özgür: OutSystems uygulamalarını çalıştırabilmek için mobil ve dizüstü, tablet, PC gibi istemciler üzerinde özel yazılımlar gerekmez.

Hızlı üretkenlik

OutSystems Platformu en başından beri uygulama geliştirmeyi ve bu uygulamalarda değişiklikleri hızlandırmak için tasarlanmıştır. Geliştiricileri yazılımları görsel olarak yaratması, zamanı ve maliyetleri azaltarak firmanın çevikliğini sağlayacaktır. Kaliteli ve farklı ortamlarda çalışabilen arayüzler (Uls), HTML ve CSS hazırlama yeterliliğini bu dillerinde uzman olmadan da sağlamamıza yardım eder.

Platformun sağladığı kaliteli ve değişik ortamlarda çalışabilen arayüzler (Uls) HTML ve CSS’de uzman olmadan da bu dillerin gücünden yararlanmamızı sağlar. Geliştirme elle kod yazmanın yaratacağı baş ağrılarından ve tutarsızlıklardan uzak bir şekilde tamamlanır ve tek tık’la uygulamaya başlanır. Uygulamalar aylar yerine haftalar içinde teslim edilebilir.
Tüm bu özellikleri, OutSystems platformuna gömülü Yapay Zeka (AI) fonksiyonları ile elde etmekteyiz. 

Hız ve kod

OutSystems Platformu, benzersiz şekilde ve hızla, yeni geliştireceğiniz kodlarla kullanmakta olduğunuz geleneksel kodları (custom code) ve mevcut kodlarınızı sorunsuzaca birleştirerek onların daha çevik şekilde çalışmasını sağlar. Yazılımcılarınız/geliştiricileriniz  kullanıcı arayüzlerini (UI), iş akışlarını, ve uygulamaların iş mantıklarını ve veri modellerini görsel olarak tasarlayabilirler. Görsel geliştirme ortamında sürükle ve bırak yöntemi ile çalışma, geleneksel elle kodlamadan çok/daha fazla çeviklik sağlamaktadır. Bu şekilde farklı veri kaynakları, kullanıcı arayüzü blokları, API’ler, entegrasyon gereçleri ve iş kuralları gibi tüm parçaları bir araya getirmek için destek sağlanmaktadır. Bu şekilde çalışabilme ortamı, yüksek kalitede uygulamalar ve işlemlerin çevik bir şekilde yaratılmasına/hazırlanmasına yardımcı olarak, geleneksel çözüm ve yöntemlerin harcayacağı zamanın çok küçük bir kısmında sonuca olaşmamızı sağlar.

Yerel Çözüm Ortağınız

Yörenet Outsystems platformunun Türkiye'de yetkili satış ve çözüm orağı olarak sayısal dönüşüm projelerinizde güçlü ve deneyimli ekibi ile tüm projelerinizde sizlerle birlikte ve sizin için çalışmaya hazırdır. Lütfen iletişim formumuzu doldurarak randevu alın.