Hizmet olarak Herşey / Everything as a Service ServiceNow sunduğu bulut-tabanlı platform aracılığıyla insanların iş yapma şekillerini dönüştürüyor. Bu bağlamda kurumun tüm iş birimleri için (BT, İK, Tesis, Alan hizmetleri ve çok daha fazlası) hizmet yönetimi danışmanlık ve proje geliştirme hizmeti sunuyoruz..

ServiceNow, günlük iş hayatını oluşturan etkinlikler, görevler ve süreçlere yönelik servis oryantasyonu ile modern kurumların öncesine kıyasla çok daha hızlı ve esnek işlemesine yardımcı olur. Müşterilerimiz hizmet modelimizi kullanarak iş akışlarını tanımlar, yapılandırır ve otomatikleştirler ve kurum içi hizmetlerin sunumu ve kullanımını dönüştürürmek için elektronik posta ve çalışma tablolarına bağımlılıklarından kurtulurlar.

ServiceNow, BT, İK, Tesis İşletme ve Alan hizmetlerini de içine alan tüm kurum içi iş birimleri için hizmet yönetimi altyapısı sağlar. Bu amaçla herşeyi hizmet olarak yönetmek için geliştirilen kurumsal bulut deneyimi sağlar.

ServiceNow, BT üst yönetimine bütün BT işini yönetmek için uygun altyapı sunarken aynı zamanda kurum içi diğer tüm hizmet süreçlerinin otomasyonunu da sağlar. Bu özelliği sayesinde lider BT üst yönetiminin kariyerlerinde önemli bir stratejik yapıtaşıdır

ServiceNow, kurumlara bulut için tasarlanmış bir çözüm - herşeyi hizmet olarak yönetmek için geliştirilmiş bir kurumsal bulut çöazümü - sunan tek bulut sağlayıcısıdır.